Numerológia

Túžba duše číslo 9

Viete, po čom vaša duša túži viac ako po čomkoľvek inom na tomto svete? Alebo čo motivuje každé dôležité rozhodnutie, ktoré ste kedy urobili? Ak nevieš, neboj sa. Numerológia vám môže pomôcť dostať sa do kontaktu s túžbou vašej duše. Ako funguje numerológia? Medzi matematikou existuje mystické spojenie ...

Životná cesta číslo 6

Rovnako tak vám hviezdne znamenie pomôže porozumieť vašim osobnostným a povahovým črtám a taktiež číslam životných ciest v numerológii. Vedieť, aké je vaše číslo, vám poskytne lepší prehľad o vašej úlohe v tomto živote, vašich hodnotách, vhodných partneroch, voľbe povolania a…

Životná cesta číslo 9

Zistili ste teda, že číslo vašej životnej cesty je deväť, podľa dátumu narodenia. Čo však o vás prezrádza toto významné číslo vo vašej numerologickej tabuľke? Môže zdvihnúť závoj niektorých vašich pozitívnych a negatívnych vlastností, kariérnych ciest, ku ktorým by vás to mohlo ťahať, a dokonca ...

Životná cesta číslo 4

Neexistuje číslo, ktoré by bolo silnejšie ako číslo vašej životnej cesty. Toto numerologické číslo odhaľuje vaše jedinečné osobnostné vlastnosti, dobré aj zlé, a poskytuje prehľad o rôznych výzvach, s ktorými sa v tomto živote stretnete. Ukazuje vám tiež druhy kariér, ktoré vám budú vyhovovať,…

Naliehavosť duše číslo 1

Mnoho starovekých civilizácií, vrátane Egypťanov a Mayov, používalo číselné systémy na lepšie pochopenie vesmíru. Grécky matematik Pythagoras veril, že všetko je číslo alebo Boh je číslo. Rôzne numerologické systémy existujú dodnes. Patria sem chaldejský systém, Abjadov systém a čínske…

Naliehavosť duše číslo 6

Viete, po čom vaša duša túži viac ako po čomkoľvek inom? Viete, prečo ste prišli do tohto života? Alebo ktorá cesta vám prinesie najväčšie šťastie a naplnenie? Na všetky tieto otázky vám môže pomôcť odpovedať numerológia. Grécky matematik Pythagoras veril, že všetko, dokonca aj Boh, možno vyjadriť ako ...

Životná cesta číslo 5

V numerológii máme všetci číslo životnej cesty, ktoré nám pomáha lepšie porozumieť sebe a svetu okolo nás. Rovnako ako vaše znamenie zverokruhu, číslo vašej životnej cesty predstavuje vašu osobnosť a vaše povahové vlastnosti. Pochopenie numerologickej tabuľky a čísla vašej cesty vám pomôže pri navigácii ...

Túžba duše číslo 3

Viete, prečo ste prišli do tohto života? Viete, po čom vaša duša túži viac ako po čomkoľvek inom? Alebo aká cesta vás v tomto živote urobí šťastnými a naplnenými? Ako dieťa ste mohli mať tušenie. Ale keď vyrastáte, existujú také ...

Osobnosť číslo 5

V numerológii môžu byť vaše narodeniny a rodné meno použité na mapovanie vašej cesty a životných skúseností. Obaja sa používajú pri výpočte na nájdenie vašich čísel osobnosti, pudu alebo životnej cesty. Numerológia je široký študijný odbor a majstri numerológovia vám môžu poskytnúť hĺbkové poznatky. Uvažuje sa…

Životná cesta číslo 22

V numerológii sa 11, 22 a 33 nazývajú majstrovské čísla. Tieto dvojciferné čísla, známe aj ako výkonové čísla, majú osobitný význam. Ak máte v numerologickej tabuľke majstrovské číslo, máte šťastie! Na vašej ceste však môže byť potrebné vynaložiť ďalšie úsilie. Podľa dátumu narodenia…

Naliehavosť duše číslo 11

Čísla môžu odhaliť fascinujúce pravdy o vesmíre. Numerológia je štúdium týchto čísel. Na celom svete dnes existuje mnoho numerologických systémov. Patrí sem čínska numerológia, chaldejský, abjadský a pythagorejský systém. Numerológia vám môže pomôcť vypočítať kľúčové aspekty vášho života. Môžete si napríklad vypracovať…

Karmický dlh číslo 14

Čísla sú bohatou súčasťou všetkého v našom živote. Existujú na základnom, pozemskom základe, čo nám pomáha počítať a merať. Majú tiež metafyzickú úlohu. Pomocou významu čísel môžeme vidieť božské súvislosti medzi udalosťami a osudom a ľuďmi. Numerológia je…

Naliehavosť duše číslo 4

Čísla obsahujú dôležité pravdy o vesmíre. Grécky matematik Pythagoras veril, že všetko, dokonca aj samotný Boh, možno vyjadriť ako číslo. V súčasnosti existuje na celom svete mnoho numerologických systémov. Patrí sem chaldejský systém, abjadský systém a čínska numerológia. Pytagorovský systém však zostáva tým…

Naliehavosť duše číslo 7

Viete, po čom vaša duša túži viac ako po čomkoľvek inom na svete? Alebo čo motivuje vaše najdôležitejšie rozhodnutia v živote? Staroveká mystická veda o numerológii vám môže pomôcť odpovedať na všetky tieto otázky. Numerológia vám tiež môže pomôcť objaviť vaše „číslo naliehavé na dušu“ pomocou vášho rodného mena.…

Životná cesta číslo 7

Ste teda životná cesta číslo 7. V numerológii sa číslo vašej životnej cesty vypočítava z dátumu narodenia a je to jedno z najdôležitejších čísel vo vašej tabuľke. Koniec koncov vám to poskytne prehľad o vašej osobnosti, kariére a vzťahoch. Ponúka mapu, pomocou ktorej môžete sledovať svoje…

Osobnosť číslo 9

Numerológia hovorí, že energetická vibrácia čísel za vašim menom a dátumom narodenia ovplyvňuje rôzne aspekty vášho života. Napríklad, akú cestu si v živote vyberiete. Akú energiu budete vydávať. Aké pozície budete zastávať. A akými spôsobmi dosiahnete úspech. Inými slovami,…

Životná cesta číslo 11

V numerológii vám číslo vašej životnej cesty predstavuje plán života. Poskytne vám prehľad o tom, aký ste ako človek, a tiež o tom, ako by ste sa mohli orientovať vo svojej kariére, vzťahoch a dokonca aj o tom, čo robíte vo svojom voľnom čase. Na objavenie čísel životných dráh potrebujete všetko ...

Osobnosť číslo 2

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo pre vás môže čítanie z numerológie odhaliť? Je to veľa. Môžete sa napríklad dozvedieť, že ste osobnosťou číslo 2. Ak neviete, čo to je, spomeňte si na enneagram typu 2, ktorý je však založený viac na štúdiu čísel. O tom je numerológia ...

Naliehavosť duše číslo 5

Každý z nás má jedinečné povolanie. Je to túžba, ktorá pochádza z hĺbky našej duše a medzi ľuďmi sa líši. Duša si vždy pamätá, čo sme prišli do tohto života dosiahnuť alebo zažiť. Viete, aké je vaše volanie? Ak ste zabudli, nebojte sa ...